Opwarmin door zwarte daken | Aetam Dakbedekkingen BV

Code Rood op Dordtse Kil

Het klimaat veranderd. Al worden de klimaatafspraken van Parijs gehaald, dan nog kan de gemiddelde temperatuur stijgen met 2°C. Voor Nederland betekent dit meer hittegolven met hogere maximale temperaturen, meer kans op extreme neerslag, maar ook langere droge periodes. Aldus verscheen dit artikel in november 2019 in de b2b courant november 2019.

“Op Dordtse Kil verwachten we meer last te krijgen van hogere temperaturen dan in andere gebieden. Dit komt door het zogenaamde hitte- eiland effect, waarbij door meer bebouwing, minder groen, en minder wind, meer warmte opgenomen wordt door de omgeving. De dordtse Kil springt eruit door de grote, vaak zwarte, daken en het hoge percentage verharding waardoor zonnewarmte makkelijk wordt opgenomen en wordt vastgehouden”

Opwarmin door zwarte daken | Aetam Dakbedekkingen BV

Reeds enkele jaren worden wij betrokken bij deze problematiek. Intussen hebben we meerdere antwoorden op de steeds toenemende temperaturen op deze locaties. Door het toepassen van reflecterende dakbedekkingen is het mogelijk de oppervlakte temperatuur sterk te reduceren. Waarbij zomers de temperatuur op het dak kan oplopen tot wel 80°C op zwartachtige daken kunnen we temperaturen terugbrengen met zeker 30°C, aldus Eric van Wingerden van Aetam dakbedekkingen BV. We passen vaak dakbanen toe die én zonnewarmte reflecteren én de lucht zuivert. Hierbij wordt Stikstofdioxide en Zwaveldoxide uit de lucht gezuiverd. Dit is dus zelfs een gezonde oplossing. Het is mogelijk subsidie te krijgen wanneer u deze toepassingen gebruikt. Laat u dus goed informeren, neem gerust contact op.